A „biztonságos kikötő” (Safe Harbor) szabályzat beépítése

Frissítve: 2014. november 20.

A jelen adatvédelmi szabályzat leírja, hogy a Panoply Health Limited („Panoply”) hogyan gyűjti és használja fel az Ön által a webhelyeinken megadott személyes adatokat. A Panoply elsődleges küldetése az, hogy növelje a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos tudatosságot, és elősegítse az azokban való részvételt a vizsgálati készítmények és terápiák kifejlesztésével kapcsolatban. A magánszemélyek személyes és bizalmas jellegű adatokat bíznak ránk, ezért mi elfogadtuk a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt az ilyen adatok gyűjtésével, felhasználásával és védelmével kapcsolatos gyakorlatunkról. A Szabályzat azt is megmutatja, hogy a Panoply miként kötelezi el magát arra, hogy megfelel az USA Kereskedelmi Minisztériuma, EU és Svájci Biztonságos Kikötő Keretszabályoknak az Európai Gazdasági Térségből személyes adatok továbbításakor.

A jelen Szabályzat nem szerződés, és nem alapít semmiféle jogot vagy kötelezettséget. A jelen Szabályzatot bármikor megváltoztathatjuk, a Szabályzat bármely lényeges változásáról pedig e-mailben vagy a weblapunkon megjelenített megjegyzésben értesítjük Önt.

13 év alatti gyerekek

Webportáljainkat nem 13 éves kor alatti gyermekeknek szánjuk. 13 éves kor alatti személy nem adhat meg számunkra személyes adatokat webportáljaink útján. Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat közvetlenül 13 éves kor alatti gyermekektől. Ha Ön a 13 éves kort még nem érte el, ne használja webportáljainkat, és ne adjon meg adatokat azokon. Ha tudomásunkra jut, hogy közvetlenül 13 éves kor alatti gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatokat, az említett adatokat törölni fogjuk.

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatok

A jelen Szabályzat vonatkozik bármely Önre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas adatra („Személyes Adatok”), amelyet megad a Panoply részére a következő esetekben:

 • bármelyik webportálunk használatakor, vagy amikor e-mailen adatokat küld részünkre;
 • amikor telefonon beszél egyik képviselőnkkel; vagy
 • írásban adatokat ad meg.

A gyűjtött adatok és felhasználásuk módja

Webportálunkon számos helyen, továbbá üzleti tevékenységünk gyakorlása során is olyan adatokat kérünk Öntől, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kifejezetten Önnek szóló információkkal lássuk el (függetlenül attól, hogy Ön beteg vagy orvos). Ha szeretné, hogy klinikai vizsgálatba történő beválasztását megfontolják, ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot olyan vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyben való részvételre jogosult lehet. A következő módokon gyűjtünk adatokat:

 • Felhasználóként való kezdeti regisztráció. Gyűjtjük azokat az adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, amikor egyik webportálunkon regisztrál (pl. név, e-mail cím, cím, telefonszám és demográfiai adatok).
 • További adatok. Webportálunkon különböző helyeken további adatokat kérhetünk Öntől annak érdekében, hogy további szolgáltatásokat nyújthassunk (pl. értesítés a vizitekről vagy új klinikai vizsgálatokról).
 • Beválasztási űrlapok. Sok felhasználónk érdeklődik klinikai vizsgálatokban való részvétel iránt. Annak megítélése érdekében, hogy Ö megfelel-e egy adott vizsgálat feltételeinek, egészségügyi adatokat kérünk egy kérdőív útján. Ha Ön megfelel a vizsgálat előminősítési feltételeinek, és a Panoply részére kifejezetten engedélyt ad erre, adatait továbbítjuk az Ön tartózkodási helyének környékén tevékenykedő vizsgálónak; a vizsgálót szigorúan korlátozzák a Személyes Adatok közlésére vonatkozó jogszabályok.
 • Vizsgálati adatok: Ha Ön megfelel a vizsgálat előminősítési feltételeinek, és úgy dönt, hogy részt vesz a klinikai vizsgálatban vagy a klinikai vizsgálat szűrővizsgálatában, alapvető információkat kaphatunk a vizsgáló orvosnál és a vizsgálati személyzetnél történt vizitjeiről (pl. vizitek időpontja).
 • Adatösszevonás. Annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek, összekapcsolhatjuk Személyes Adatait hasonló körülményekkel rendelkező embercsoportok adataival. Például 50% eséllyel feltételezhetjük, hogy Ön elvált, abból a tényből, hogy az irányítószámával jelölt terület 50%-os válási aránnyal rendelkezik.
 • Mondja el egy barátjának. Ajánló szolgáltatásunk segítségével lehetővé tesszük, hogy felhasználóink megmutassák webportálunkat barátaiknak. Ha Ön megadja barátja nevét és e-mail címét, mi egyszeri alkalommal automatikusan egy e-mailt küldünk neki, amelyben meghívjuk, hogy látogassa meg webportálunkat. Ezt az e-mail címet nem tároljuk, és nem használjuk fel semmilyen más célra.
 • Hírlevelek. Mi és partnereink (pl. egészségügyi központok, egészségügyi vállalatok, orvosi webportálok) időnként specifikus egészségügyi állapotokkal foglalkozó hírleveleket vagy más kiadványokat ajánlhatunk, amelyek az Ön érdeklődésére tarthatnak számot. Ha Ön kéri, hogy megkaphasson egy hírlevelet, az Ön elérhetőségi adatait fogjuk felhasználni a kért anyag kézbesítése érdekében.
 • Adatkezelő partnerek. A Panoply számos vállalattal társult, amelyek önkéntesen megadott információkat gyűjtenek a fogyasztóktól, beleértve a saját maguk által megadott egészségügyi információkat. Ha Ön Személyes Adatokat adott meg egyik Adatkezelő Partnerünknek (beleértve az Ön egészségéről, vásárlási szokásairól vagy életmódjáról szóló adatokat), érdeklődését jelezte klinikai vizsgálatok vagy egészségügyi információk iránt, és feliratkozott, hogy az érdeklődésére számot tartó információkat szeretne kapni harmadik felekről, mi megkaphatjuk az Ön Személyes Adatait az Adatkezelő Partnertől.
 • Nyilvánosan elérhető nyilvántartások. Bizonyos körülmények között, ha a jogszabályok lehetővé teszik, az Ön által Adatkezelő Partnereink számára megadott adatokat összekapcsolhatjuk az Önnel kapcsolatos nyilvános adatokkal, például a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámokkal.
 • Életmódon alapuló elemzés. Bizonyos körülmények között, ha a jogszabályok lehetővé teszik, levélben felvehetjük Önnel a kapcsolatot lehetséges klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban, ha az Ön által önkéntesen az Adatkezelő Partnereink számára megadott adatok vagy a nyilvánosan elérhető adatok különféle demográfiai és társadalmi trendek elemzése alapján arra utalnak, hogy Önnek előnye származhat az ilyen vizsgálatokból.
 • Üzenetküldő szolgáltatások. Ha Önt beválasztják egy klinikai vizsgálatba, és kifejezetten hozzájárul, hogy információkat és üzeneteket kapjon a vizsgálatra vonatkozóan, emlékeztetőket küldünk a vizitekről, illetve egyéb fontos útmutatásokat a vizsgálattal kapcsolatban. Továbbá ezen szolgáltatások nyújtása érdekében mi is továbbadhatunk kapcsolódó egészségügyi információkat a vizsgáló orvosnak és a vizsgálati személyzetnek.
 • Leiratkozási kérések. Ha Ön egy részünkre küldött e-mailben vagy webportálunk útján leiratkozással jelzi, hogy nem kér információkat és nem szeretné, ha kapcsolatba lépnénk Önnel, mi bizonyos adatait megőrizzük annak érdekében, hogy elkerüljük az Önnel való jövőbeli kapcsolatfelvételt. Adatait megtarthatjuk továbbá annyiban is, amennyiben korábban anonimizált adatokba kerültek beépítésre, illetve amennyiben szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a jogszabályi követelményeknek, és védekezhessünk az ellenünk támasztott igényekkel szemben.
 • Technikai adatok. Amikor Ön webportáljainkat használja, és kifejezetten hozzájárul/megengedi, mi adatokat gyűjtünk a webportálok Ön által történő használatáról, a webportál elérésére használt böngészőről és más programokról, bizonyos diagnosztikai adatokat az Ön számítógépének működéséről és a hozzáférési szoftverről, valamint az IP-címéről.
 • Erőforrás-dokumentumokra történő regisztráció. Ha Ön erőforrás-dokumentumaink használata céljából regisztrál, elkérjük nevét, vállalati e-mail címét, vállalata nevét és telefonszámát. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy fiókot hozzunk létre Önnek, amelynek segítségével hozzáférhet betegtoborzási tanulmányainkhoz, felvett webes szemináriumainkhoz, prospektusainkhoz, esettanulmányainkhoz és más erőforrásainkhoz.

Adatait addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, illetve ameddig a szolgáltatások nyújtásához szükséges. Ön törölheti adatait kapcsolatfelvételi listáinkról, ha „Unsubscribe” (Leiratkozás) tárgyú e-mailt küld a privacy@panoplyhealth.hu. címre. felhívjuk a figyelmet, hogy mi megőrizhetjük és felhasználhatjuk az Ön adatait, amennyiben az a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, amikor úgy véljük, hogy a közlés szükséges a jogaink védelméhez és/vagy webportáljainkkal kapcsolatos bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek vagy jogi eljárásnak történő megfeleléshez, a viták megoldásához és megállapodásunk érvényesítéséhez.

Az adatok megosztása és továbbítása

Nem fogjuk megosztani, értékesíteni, bérbe adni vagy átruházni az Ön személyes adatait harmadik felek részére, kivéve ha Ön kifejezetten hozzájárul az ilyen megosztáshoz. Azonban megoszthatjuk adatait szállítókkal, szolgáltatókkal vagy adatkezelő partnerekkel (pl. call centerek, e-mail szolgáltatók), akik szerződés alapján kötelesek bizalmasan kezelni az Ön adatait, és nem közölhetik ezen adatokat másokkal.

Mikor és hogyan léphet Önnel kapcsolatba a Panoply

Amikor regisztrál a Panoplynál, vagy kitölt egy előminősítési kérdőívet egy adott vizsgálattal kapcsolatban, ezzel Ön hozzájárulását adja a Panoply részére, hogy Személyes Adatait adatbázisunkban tároljuk, és különféle módokon – például telefonon, e-mailben vagy levélben – kapcsolatba lépjünk Önnel olyan klinikai vizsgálatokat illetően, amelyekben való részvételre jogosult lehet. Önnek arra is lehetősége van, hogy e-maileket kapjon a webportálunkon megjelenő új közzétételekről, beleértve a híreket és az új klinikai vizsgálatokat. Továbbá a Panoply időszakonként felveheti Önnel a kapcsolatot, ha új funkciót adtunk hozzá webportálunkhoz, hogy kihasználhassa az új szolgáltatások előnyeit. Ha szöveges üzenetet kap tőlünk, és nem szeretne több ilyen üzenetet kapni, válaszoljon a STOP szóval. Ha mobiltelefonszámot ad meg elérhetőségként, az említett telefonszám megadása és a megadás részeként bemutatott hozzájárulás elfogadása képezi az Ön által adott engedélyt arra, hogy a Panoply felveheti a kapcsolatot Önnel ezen a számon.

Cookie-k

A cookie olyan adatfájl, amelyet egy webportál üzemeltetője a webportált meglátogató személy számítógépének merevlemezére helyez. Az első fél cookie-k (amelyek a Panoply tulajdonában és ellenőrzése alatt állnak) a következő célokból vannak engedélyezve a webportáljainkat meglátogatók számítógépein: a felhasználói élmény javítása azáltal, hogy a portál emlékszik az egyes látogatókra, ahogyan azok a különböző lapokat böngészik; a webportál elemzésének lehetővé tétele; annak meghatározása, hogy a webportál látogatói később klinikai vizsgálatokba bevonásra kerülnek-e. A Panoply a webportált böngésző látogatóktól a cookie-k elhelyezésére vonatkozóan szükséges hozzájárulást európai webportáljaink első meglátogatásakor szerzi be.

A közvetlenül általunk elhelyezett cookie-kat az Egyesült Államokban dolgozó webes csapatunk felügyeli és ellenőrzi. Webportáljaink abból a célból is elhelyeznek cookie-kat, hogy harmadik felek webhelyein elhelyezett, a Panoply által szponzorált hirdetéseket szolgáljanak ki, valamint a webportálhoz kapcsolódóan különféle költségelemzések végzése céljából is. A Panoply nem kapcsolja össze a cookie-kon alapuló adatokat a klinikai vizsgálatok iránti érdeklődést jelző személyek fizikai személyazonosságával.

A Panoply lehetővé teheti, hogy harmadik felek cookie-kat helyezzenek el webportálunkon hirdetési célokból. A jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik ezen szállítók adatgyűjtési módszereire vagy az általuk gyűjtött adatok felhasználására, mivel ezen szállítók saját adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek, és tagjai lehetnek a Hálózati Hirdetési Kezdeményezésnek (Network Advertising Initiative, NAI). Ha szeretné törölni magát egyes vagy az összes NAI tag hirdetési programból, kérjük látogasson el a NAI leiratkozási lapra, és kövesse a releváns utasításokat. A böngésző beállításai között letilthatja a cookie-kat, ha nem akarja, hogy engedélyezve legyenek a Panoply webportálok meglátogatásakor; azonban felhívjuk a figyelmet, hogy webportálunk bizonyos részeit már nem fogja tudni elérni.

Közösségi média funkciók

Webportáljaink közösségi média funkciókat tartalmaznak, például linkeket külső webportálokra, beleértve a Facebookot és a Twittert, amelyek gyűjthetik az Ön személyes adatait, ha meglátogatja ezeket. Ezen webportálok adatvédelmi gyakorlatát a saját adatvédelmi szabályzatuk határozza meg.

Saját személyes adatainak helyesbítése, illetve leiratkozás

Ön bármikor helyesbítheti Személyes Adatait, módosíthatja kapcsolattartási preferenciát, vagy teljesen leiratkozhat szolgáltatásainkról. Adatait frissítheti, helyesbítheti a pontatlanságokat, illetve törölheti egyes adatait vagy összes adatát a webportál minden oldalának tetején megtalálható „Update your profile” (Profil frissítése) hivatkozásra kattintva és a kívánt változtatásokat elvégezve. Ha módosítani szeretne bármely általunk gyűjtött adatot, vagy helyesbíteni szeretné annak pontatlanságait, írjon nekünk e-mailt a következő címre: privacy@panoplyhealth.hu. Hozzáférésre irányuló kérésére 30 napon belül válaszolni fogunk. Kapcsolattartási preferenciát bármikor módosíthatja a webportál „My Profile” (Saját profil) szakaszában.

Néha a „feliratkozás” szóval hivatkozunk az Ön kapcsolatfelvételre, klinikai vizsgálatba történő bevonásra vagy Személyes Adatai bármely más felhasználására vonatkozó hozzájárulására. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását (azaz „leiratkozhat”).

Amikor első alkalommal adja meg nekünk adatait, lehetősége van rá, hogy rendelkezzen felénk a kommunikáció más módjaira vonatkozóan (pl. hírlevelek kérése stb.). Leiratkozhat hírleveleinkről, ha a minden hírlevél alján megtalálható „unsubscribe” (leiratkozás) hivatkozásra kattint. Ha teljesen le szeretne iratkozni szolgáltatásainkról, küldjön „Unsubscribe” (Leiratkozás) tárgyú e-mailt a következő címre: privacy@panoplyhealth.hu.

Adatbiztonság

Információbiztonsági intézkedéseket teszünk, hogy védjük az Ön Személyes Adatait. A Személyes Adatokat titkosítással védjük, továbbá tűzfalat használunk, hogy védjük számítógépes hálózatunkat a hackerektől. A Személyes Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, felhasználás és módosítás megakadályozását szolgáló ésszerű lépéseket teszünk, azonban nem tudjuk garantálni az ilyen adatok biztonságát.

Saját felhasználónevet és jelszót kell megadnia. Annak esélyét csökkentendő, hogy valaki kitalálja az Ön jelszavát, legalább 8 karakter hosszú jelszót kívánunk meg, amelynek számokat, nagybetűket és kisbetűket is kell tartalmaznia. Felhívjuk a figyelmét, hogy nincs olyan internetes adatátviteli módszer, illetve elektronikus tárolási módszer, amely 100%-ig biztonságos. Ezért nem tudjuk mi sem garantálni az abszolút adatbiztonságot.

Adatvédelmi jogszabályok

Az adatvédelmi jogszabályokkal rendelkező országokban biztosítjuk, hogy a magánszemélyek minden releváns adatokkal kapcsolatos jogot gyakorolhassanak az általunk feldolgozott Személyes Adataik vonatkozásában – beleértve a hozzáférés és helyesbítés jogát –, a direkt marketing, a tömbösített feldolgozás és az adattörlés megakadályozása érdekében. Betartjuk az USA Kereskedelmi Minisztériuma, EU és Svájci Biztonságos Kikötő Keretszabályokat a Személyes Adatoknak az Európai Gazdasági Térségből és Svájcból az Acurian részére történő továbbításakor.

Vállalati eszközök értékesítése vagy továbbítása

Az Acurian kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az adatokat tartalmazó adatbázisát átadja más jogi személy részére az Acurian, Inc. vállalatnak az adott jogi személynek való bármely eladása vagy vele való egyesülése részeként. Az Acurian adatok képezte eszközeit megszerző bármely jogi személy ezt csak akkor teheti meg, ha kifejezetten, írásban vállalja, hogy az adatokat csak az engedélyezett célokra használja fel, és csak ha az adott jogi személy hasonló szintű adatvédelmi és információbiztonsági rendszert tart fenn. Önt e-mailben vagy webportálunk útján értesítjük a Személyes Adatai tulajdonjogában vagy felhasználásában bekövetkező bármely változásról, valamint a Személyes Adataival kapcsolatban fennálló minden választási lehetőségéről.

Érdeklődések, panaszok és jogok gyakorlására irányuló kérelmek

Az adatokhoz kapcsolódó jogok (pl. az adatokhoz való hozzáférés) gyakorlására vonatkozó minden kommunikációt, lekérdezést vagy kérést, illetve minden panaszt – beleértve a Biztonságos Kikötő Keretszabályok betartásával kapcsolatosakat – a következő címre kell küldeni:

A Szabályzat változásai

Rendszeresen felülvizsgáljuk a jelen Szabályzatot annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő szintű védelmet nyújtson az Ön Személyes Adatai számára. Időről időre módosíthatjuk a Szabályzatot, hogy kövesse az iparági normákat, illetve a jogszabályok előírásait. A legfrissebb felülvizsgálatok dátumát megjelenítjük ezen az oldalon. Kérjük, időről időre látogasson vissza ide, hogy mindig naprakész legyen a Szabályzatunkat illetően. Felhívjuk a figyelmet, hogy a webportáljaink Ön által történő használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja Adatvédelmi Szabályzatunkat. További információkat Használati feltételeinkben talál. Ha a jelen szabályzatot lényegesen módosítjuk, erről itt, e-mailben vagy a weblapunkon megjelenített megjegyzésben értesítjük Önt.