Актуализирана на: 21 декември 2016 г.

 

Основната мисия на Panoply е да повиши осведомеността относно и да улесни участието в клинични изпитвания, свързани с разработването на експериментални лекарства и терапии. Физическите лица ни поверяват информация от личен и поверителен характер и затова ние приехме настоящата Политика за поверителност („Политика“), с цел да Ви информираме относно нашите практики в областта на събирането, използването и защитата на такава информация. Политиката обяснява в общи линии как се стремим да спазваме законите и разпоредбите в областта на защитата на личните данни, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните („Регламент“). Настоящата Политика не представлява договор и не създава никакви законови права или задължения. Ние можем да изменяме настоящата Политика по всяко време и ще Ви информираме за всякакви съществени промени в нея по имейл или чрез съобщение на нашия уебсайт.

 

Деца под 13 години

Нашите уебсайтове не са предназначени за деца под 13-годишна възраст. Никое лице под 13 години не може да ни предоставя каквато и да е лична информация чрез нашите уебсайтове. Ние не събираме съзнателно лична информация директно от деца под 13 години. Ако сте на възраст под 13 години, не използвайте и не предоставяйте никаква лична информация на нашите уебсайтове. Ако научим, че сме събрали или получили лична информация директно от дете под 13 години, ние ще изтрием тази информация.

Информация, включена в настоящата Политика

Настоящата Политика се прилага към всяка информация, позволяваща установяването на Вашата самоличност („Лична информация“), която е възможно да предоставите на Panoply, когато:

 • използвате който и да е от нашите уебсайтове или ни изпращате информация по имейл;
 • разговаряте с някои от нашите представители по телефона; или
 • предоставяте информация в писмена форма.

Събирана информация и как я използваме

На различни места в сайта ни, както и по време на нашите бизнес практики, искаме от Вас информация, която ще ни даде възможност да Ви предоставим (независимо дали сте пациент или лекар) информация, която е предназначена специално за Вас. Ако желаете да бъдете записани за участие в клинично изпитване, тази информация ни позволява да се свържем с Вас във връзка с определени проучвания, за които е възможно да отговаряте на условията за участие. Ние събираме информация по следните начини:

 

 • Първоначална регистрация на потребителя. Ние събираме информация, която ни предоставяте при регистриране в някой от нашите сайтове (напр. име, дата на раждане, имейл адрес, адрес, телефонен номер и демографска информация).
 • Допълнителна информация. На различни места в сайта ни е възможно да поискаме от Вас допълнителна информация, за да можем да Ви предоставим допълнителни услуги (напр. уведомление за Вашите посещения или за нови клинични изпитвания).
 • Формуляри за записване. Много от нашите потребители желаят да се запишат в клинични изпитвания. За да разберем дали отговаряте на критериите за определено изпитване, ние искаме медицинска информация чрез въпросник. Ако отговаряте на критериите за предварителен подбор за изпитването и дадете на Panoply изричното си разрешение за това, Вашата информация ще бъде изпратена на изследовател във Вашия район за по-нататъшна оценка; изследователят ще работи при строги ограничения от законите, уреждащи разкриването на Лична информация. Можете също така да въведете датата на раждане и медицинската информация на Вашето дете, за да проверите дали детето Ви отговаря на критериите за участие в клинично изпитване.
 • Данни за проучването: Ако отговаряте на критериите за предварителен подбор за дадено клинично изпитване и решите да участвате клиничното изпитване или в процеса на подбор за клиничното изпитване, ние може да получим основна информация относно Вашите посещения при лекаря по проучването и сътрудниците по проучването (напр. датите на посещенията).
 • Обобщаване на данни. За да се увеличат възможностите да Ви предоставяме нашите услуги, ние може да комбинираме Вашата Лична информация с обобщени данни за групи от хора при сходни обстоятелства. Например можем да заключим, че съществува 50% възможност да сте разведени, като се изхожда от факта, че пощенският Ви код говори за място, където нивото на разводите е 50%.
 • Бюлетини. Ние и нашите партньори (напр. медицински центрове, компании в сферата на здравеопазването, медицински уебсайтове) може понякога да предлагаме бюлетини или други публикации, фокусирани върху специфични медицински състояния, които е възможно да искате да получавате. Ако поискате да получавате даден бюлетин, ние ще използваме Вашата информация за контакт, за да Ви доставим искания от Вас материал.
 • Партньори по данни. Panoply си партнира с няколко компании, които събират избрана от потребителите информация, която включва докладвана от самите лица здравна информация. Ако сте предоставили Лична информация на някои от нашите Партньори по данни (включително информация за Вашето здраве, покупателни навици или начин на живот), проявили сте интерес към клинични проучвания или здравна информация и сте избрали да получавате интересуваща Ви информация от трети страни, ние може да получим Вашата Лична информация от Партньора по данни.
 • Публични регистри. При някои обстоятелства и когато законът позволява, ние може да свържем информация, която сте предоставили на нашите Партньори по данни, с публично достъпни данни за Вас, като например номера от обществени телефонни указатели.
 • Анализи, основани на начина на живот. При някои обстоятелства и когато законът позволява, ние може да се свържем с Вас по имейл във връзка с потенциални клинични проучвания, когато информацията, която доброволно сте предоставили на нашите Партньори по данни, или публично достъпната информация предполага въз основа на анализа на различни демографски и социални тенденции, че е възможно да се възползвате от такива проучвания.
 • Услуги за съобщения. Ако се запишете за участие в клинично изпитване и се съгласите изрично да получавате информация и съобщения за проучването, ние ще Ви предоставяме напомняния за посещенията, указания и други важни инструкции за проучването. Освен това е възможно да обменим съответната здравна информация с лекаря по проучването и сътрудниците по проучването, за да Ви се предоставят тези услуги.
 • Искания за отказване. Ако ни изпратите имейл или използвате нашия уебсайт, за да се откажете да получавате информация или да се свързваме с Вас, ние ще задържим и ще използваме част от Вашата информация, за да избегнем по-нататъшен контакт с Вас. Можем също така да задържим информацията Ви до степен, в която тя е била предварително включена в анонимизирани данни и доколкото е необходимо за нас, за да отговаряме на законовите изисквания и да се защитаваме от искове срещу нас.
 • Регистриране за ресурсни документи. Ако се регистрирате, за да използвате нашите ресурсни документи, ние искаме Вашето име, имейл адрес на компанията, име на компанията и телефонен номер. Използваме тази информация, с цел да създадем акаунт за Вас, за да Ви позволим достъп до нашите бели книги за набиране на пациенти, записани уебинари, брошури, практически случаи и други ресурси.

В много случаи, включително когато това е възложено от закона за защитата на личните данни и също когато това е част от добрите практики, Panoply ще търси Вашето съгласие за събирането, използването и разкриването на данните Ви съгласно съответната декларация за поверителност. В някои случаи обаче, когато законът позволява това, по-специално когато получаването на съгласие включва несъразмерно големи усилия, когато предвиденото обработване на данните е в законните интереси на Panoply или на нашите клиенти и рисковете за опазването на личните данни са ниски, Panoply ще продължи да обработва лична информация при липса на съгласие.

 

Възможно е Вашата информация да бъде събирана и обработвана, за да се прецени дали отговаряте на условията за участие в настоящо или бъдещо клинично изпитване. Непредоставянето на исканите от нас данни или недаването на съгласие за обработване на данните може да ни възпрепятства при преценката дали отговаряте на условията за участие в настоящо или бъдещо клинично изпитване. Освен ако не сте посочили друго, даденото от Вас съгласие се счита за валидно за неопределен срок.

 

При тези обстоятелства ние ще задържим Вашата информация, докато акаунтът Ви е активен или докато е необходимо, за да Ви предоставяме услуги. Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашата информация по всяко време, като изпратите имейл на privacy@panoplyhealth.co.uk. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето.

 

Моля, имайте предвид, че може да задържим и да използваме информацията Ви, доколкото е необходимо за спазване на нашите правни задължения, когато смятаме, че това разкриване е необходимо, за да защитим правата си и/или да изпълним разпоредбите на съдебно производство, съдебно решение или сходен съдебен процес, заведен срещу нашите уебсайтове, за решаване на спорове и прилагане на нашите споразумения.

Споделяне и предаване на информация

Ние ще споделяме Вашата Лична информация с трети страни само по начините, които са описани в настоящата декларация за поверителност, или освен ако изрично не изберете такова споделяне.

Доставчици на услуги

Можем да предоставяме Вашата информация на доставчици или на доставчици на услуги (напр. телефонни центрове, доставчици на имейл услуги), които са обвързани договорно да третират Вашата информация като поверителна и им е забранено да разкриват информацията Ви на други лица.

Кога и как Panoply може да се свързва с Вас

Когато се регистрирате в Panoply или попълните въпросник за предварителен подбор, свързан с определено изпитване, Вие заявявате съгласието си Panoply да съхранява Вашата Лична информация в нашата база данни и да се свързва с Вас относно клинични изпитвания, за които е възможно да отговаряте на условията за участие, по различни начини, включително телефон, имейл и поща. Имате също така възможност да получавате имейли във връзка с нови публикации на нашия сайт, включително новини или нови клинични изпитвания. Освен това Panoply може периодично да се свързва с Вас, когато сме предоставили нова функционалност на нашия уебсайт, така че да можете да се възползвате от новите услуги. Ако получите от нас текстово съобщение и желаете да преустановите получаването на такива съобщения, можете да отговорите с думата „STOP“ (Отказ). Ако предоставите телефонен номер като начин за връзка, предоставянето от Ваша страна на този телефонен номер и приемането на съгласието, представено като функция от неговото даване, съставлява разрешението Ви, че Panoply може да се свързва с Вас на този номер.

Бисквитки/проследяващи технологии

Ние, Panoply и нашите партньори или доставчиците на анализи или на услуги, използваме технологии, като например бисквитки, маяци, тагове и скриптове, за анализиране на тенденциите, администриране на уебсайта, проследяване на действията на потребителите на уебсайта и събиране на демографска информация за нашата потребителска база като цяло. Можем да получаваме доклади, основани на използването на тези технологии от тези компании, на индивидуална или обща основа.

 

Panoply ще получава необходимото съгласие от тези посетители за поставянето на такива технологии при първото посещение на нашите европейски уебсайтове.

 

Бисквитката е файл с данни, който се поставя от оператора на уебсайта върху твърдия диск на компютъра на посетителя на неговия сайт. Бисквитките на първата страна (притежавани и контролирани от Panoply) се активират на компютрите на онези, които посещават нашите уебсайтове, за следните цели: да се подобри изживяването на потребителите, като се позволи на сайта да запомня даден посетител, докато той разглежда различните страници; да ни даде възможност да извършваме анализи на сайта; да оценяваме дали посетителите на сайта по-късно стават пациенти в клинични изпитвания. Нашите уебсайтове също така поставят бисквитки за целите на публикуването на спонсорирани от Panoply реклами на уебсайтове на трети страни и за целите на извършването на различни анализи на разходите, свързани със сайта. Един от начините, по които правим това, е чрез използването на Google Analytics с помощта на слоеве от данни, посочени тук.

 

Ако не сте съгласни с поставянето на бисквитки и други проследяващи технологии, може да продължите с използването на нашия уебсайт, но възможностите да използвате някои функции или области на нашия уебсайт може да се окажат ограничени.

 

Ние събираме определена информация автоматично и я съхраняваме в регистрационни файлове, което е вярно и за повечето уебсайтове. Тази информация може да включва адреси по интернет протокол (IP адреси), тип браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), страници за препращане/изход, операционна система, клеймо с дата/час и/или данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уебстраници.

 

Ние не свързваме тези автоматично събирани данни с друга информация, която събираме за Вас. С Вашето съгласие Panoply може да позволи на трети страни да поставят бисквитки на Вашия твърд диск чрез нашия сайт за рекламни цели. Тези трети страни могат да използват технологии, като например бисквитки, за събиране на информация за дейностите Ви на този сайт и други сайтове, с цел да Ви предоставят рекламно съдържание въз основа на Вашето сърфиране и интересите Ви. Настоящата Политика за поверителност не обхваща методите на събиране или използването на информацията, събирана от тези доставчици, които имат свои собствени политики за поверителност и могат да са членове на Инициативата за мрежова реклама („NAI“). За да бъдете извадени от някои или всички рекламни програми на членовете на NAI, моля, посетете страницата за отказване от NAI и следвайте съответните инструкции. Или ако желаете тази информация, да не се използва, с цел да Ви се изпращат основаващи се на интересите Ви реклами, можете да оттеглите съгласието си и да се откажете, като щракнете тук. Моля, имайте предвид, че това не ви отказва от получаването на реклами. Вие ще продължите да получавате реклами от общ характер.

Функции за социални медии

Нашите уебсайтове включват функции за социални медии, като например връзки към външни уебсайтове, включително Facebook и Twitter, които може да събират Вашата лична информация, ако решите да използвате тези уебсайтове. Практиките в областта на поверителността на тези уебсайтове се уреждат от съответните им политики за поверителност.

Коригиране на Вашата лична информация и тази на детето Ви и „отказване“

Вие можете по всяко време да коригирате Вашата Лична информация или информацията за детето Ви, да промените предпочитанията си за контакт или напълно да се откажете от нашите услуги. Можете да актуализирате Вашата информация или тази на детето Ви, да коригирате неточности или да изтриете част от или цялата Ваша или на детето информация, като ни изпратите имейл на privacy@panoplyhealth.co.uk. Ние ще отговорим на искането Ви за достъп в рамките на 30 дни.

 

Понякога причисляваме Вашето съгласие за свързване с Вас, за включване в клинично изпитване или за друго използване на Вашата Лична информация към „избиране“. Може да оттеглите съгласието си (т.е. да се „откажете“) по всяко време.

 

Когато ни предоставяте информация за първи път, Вие ще имате възможността да ни инструктирате по отношение на комуникациите (напр. искане за получаване на бюлетини и т.н.). Вие можете да се откажете от получаването на нашите бюлетини, като щракнете върху връзката „отмени абонамента“, намираща се най-отдолу на всеки бюлетин. За да се откажете напълно от нашите услуги, моля, изпратете имейл, озаглавен „Отмени абонамента“ на privacy@panoplyhealth.co.uk.

Информационна сигурност

За да защитим Вашата Лична информация, ние поддържаме гаранции за информационната сигурност. Защитаваме Вашата Лична информация с помощта на шифроване и използваме защитни стени, за да предпазим нашата компютърна мрежа от хакери. Вземаме необходимите мерки, целящи да се предотврати неупълномощен достъп, използване и изменение на Лична информация, но не можем да гарантираме сигурността на такава информация.

 

Ние искаме да изберете потребителско име и парола. За да се сведе до минимум вероятността някой да може да налучка паролата Ви, ние изискваме пароли с минимална дължина от 8 знака, включително цифри и главни и малки букви. Моля, имайте предвид, че не съществува метод за предаване по интернет или метод за електронно съхраняване, който да предлага 100% сигурност. По тази причина ние не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.

Закони за защита на данните

В юрисдикции със закони за защита на данните ще гарантираме, че физическите лица могат да упражняват всички приложими информационни права, свързани с обработваната от нас Лична информация, включително правата им на достъп и коригиране, предотвратяване на директен маркетинг, блокиране на обработването и заличаване на данните. Данните Ви могат да се предават по сигурен начин на Acurian Inc, – компанията майка на Panoply. Acurian е компания със седалище в САЩ, която се придържа към рамковите споразумения по Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ за предаването на Лична информация на Acurian от Европейското икономическо пространство. За да научите повече относно програмата Щит за личните данни и да прегледате сертификацията на Acurian, моля, посетете: https://www.privacyshield.gov/.

Връзки към сайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва връзки към други уебсайтове (включително, но не само, Facebook и Twitter), чиито практики в областта на поверителността може да се различават от тези на Panoply. Ако предоставите лична информация на някой от тези уебсайтове, Вашата информация е предмет на техните декларации за поверителност. Препоръчваме Ви внимателно да прочитате декларацията за поверителност на всеки посещаван от Вас уебсайт.

Продажба или прехвърляне на корпоративни активи

Acurian изрично си запазва правото да предава своята база данни с информация на друго юридическо лице като част от каквато и да е продажба или сливане на Acurian, Inc. с това юридическо лице. Всяко юридическо лице, придобиващо активи от данни на Acurian, ще извърши това с изричния писмен ангажимент да използва данните единствено за упълномощените цели и само ако юридическото лице поддържа сходно ниво на поверителност и защита на информационната сигурност. Ще бъдете уведомени чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт за всяка промяна в собствеността или употребите на Вашата Лична информация, както и за всякакви избори, които е възможно да направите по отношение на Вашата Лична информация.

Проверки, жалби и искания за упражняване на права

Съгласно Регламента имате право да поискате достъп до и коригиране на Вашата Лична информация. Имате допълнителното право да възразите срещу обработването на Вашата информация, да поискате изтриване на данните Ви, да ограничите определени аспекти от обработването на данните Ви или да поискате предаването на Вашите данни в широко използван цифров формат на Вас или на друг администратор на данни.

 

Също така имате право да се оплачете за това, как информацията Ви се обработва, на надзорен орган, който отговаря за спазването на Регламента. Списък на всички надзорни органи на ЕС може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

Всички комуникации, запитвания, искания за упражняване на информационни права (напр. достъп до данните) или жалби могат да бъдат адресирани:

 • на вниманието на Изпълнителния директор по глобалната поверителност, Granta Park, Cambridge, CB21 6GQ, Обединеното кралство, или
 • изпратени по имейл на dpo@panoplyhealth.co.uk

Изпълнителният директор по глобалната поверителност е регистрираното длъжностно лице по защита на данните за Panoply в съответствие с Регламента.

Промени в Политиката

Ние редовно правим преглед на настоящата Политика, за да гарантираме, че тя осигурява подходящо ниво на защита за Вашата Лична информация. От време на време е възможно да извършваме промени в Политиката, за да сме в течение на най-новите стандарти за сектора и съгласно изискванията на закона. На тази страница ще публикуваме датата на най-актуалните редакции. Моля, проверявайте тук от време на време, за да сте сигурни, че сте в течение на най-новата и актуална информация относно нашата Политика. Моля, имайте предвид, че използването от Вас на нашите уебсайтове означава, че приемате нашата Политика за поверителност. За повече информация в тази връзка, моля, прочетете нашите Условия на използване. Ако извършим съществена промяна в настоящата политика, ще Ви уведомим тук, по имейл или посредством съобщение на нашия уебсайт.

HOW TO CONTACT US

Address
Granta Park, Great Abington
Cambridge CB21 6GQ
Email