Införlivar Safe Harbor-principerna

Uppdaterad: 7 augusti 2015

Denna Sekretesspolicy beskriver hur Panoply Health Limited (“Panoply”) samlar och använder den personliga information du lämnar på våra hemsidor. Panoplys primära uppdrag går ut på att öka medvetenheten om, och underlätta deltagande i, kliniska studier för utveckling av läkemedelssubstanser och terapier. Olika individer lämnar ut personliga och sekretessbelagda uppgifter till oss, så vi har antagit denna Sekretesspolicy (“Policy”) för att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar sådana uppgifter. Policyn visar även att Panoply åtar sig att följa USA:s Handelskammares (Department of Commerce) Safe Harbor-principer för EU och Schweiz för överföring av personuppgifter från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Denna Policy utgör inte ett kontrakt, och den upprättar inte några juridiska rättigheter eller förpliktelser. Vi kan ändra denna Policy när som helst, och kommer att informera dig om väsentliga förändringar i Policyn via e-post eller ett meddelande på vår hemsida.

Barn under 13

Våra webbplatser är inte avsedda för barn under 13. Ingen under 13 års ålder får lämna ut personuppgifter till oss genom våra webbplatser. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter direkt från barn under 13. Använd och lämna inte ut uppgifter på våra webbplatser om du är under 13. Om vi får veta att vi har samlat in eller erhållit personuppgifter direkt från ett barn under 13 kommer vi att radera denna information.

Information som täcks av denna policy

Denna Policy gäller personligt identifierbar information om dig (“personuppgifter”) som du kan lämna till Panoply när du:

 • använder en av våra webbplatser eller skickar oss information via e-post;
 • talar med en av våra representanter via telefon, eller
 • lämnar skriftlig information.

Insamlad information och hur vi använder den

Vid olika ställen på vår webbplats, och som en del av vår affärsverksamhet, kommer vi be dig om information för att vi ska kunna skicka (oavsett om du är patient eller läkare) information till dig som specifikt riktas till dig. Om du skulle vara intresserad av att delta i en klinisk studie gör denna information att vi kan kontakta dig för specifika studier som du kan vara lämplig för. Vi samlar in information på följande sätt:

 • Initial användarregistrering. Vi samlar in information som du lämnar till oss när du registrerar dig på en av våra webbplatser (till exempel namn, födelsedatum, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer och demografisk information).
 • Mer information. På olika platser på vår webbplats kan det hända att vi ber dig om ytterligare information så att vi kan erbjuda dig ytterligare tjänster (till exempel meddelanden om dina läkarbesök eller nya kliniska studier).
 • Inskrivningsformulär. Många av våra användare är intresserade av att delta i kliniska studier. För att kunna ta reda på om du uppfyller kriterierna för en viss studie ber vi dig om medicinsk information via ett formulär. Om du uppfyller studiens kvalificeringskriterier, och ger Panoply ditt uttryckliga tillstånd, kommer din information skickas vidare till en utredare i ditt närområde för vidare utvärdering. Utredaren kommer att följa de lagar som styr hantering av personuppgifter. Du kan även ange ditt barns födelsedatum och medicinska information för att kontrollera om ditt barn uppfyller kriterierna för en viss studie.
 • Studiedata: Om du uppfyller en studies kvalificeringskriterier och bestämmer dig för att delta i den kliniska studien eller studiens urvalsprocess, kan vi få basinformation om dina besök hos studiens läkare och personal (till exempel tider för läkarbesök).
 • Aggregering av data. För att förbättra vår förmåga att tillhandahålla våra tjänster till dig, kan vi kombinera din personliga information med aggregerade data om grupper av personer med liknande omständigheter. Till exempel kan vi dra slutsatsen att det är 50 % chans att du är frånskild baserat på det faktum att din postadress har en skilsmässofrekvens på 50 %.
 • Berätta för vänner. Vi tillåter användare att berätta för sina vänner om vår webbplats via vår hänvisningstjänst. Om du ger oss din väns namn och e-postadress, kommer vi automatiskt att en gång skicka ett e-postmeddelande som erbjuder honom eller henne att besöka vår hemsida. Vi kommer inte att lagra denna e-postadress, och inte heller använda den för några andra syften. Din vän kan kontakta oss på privacy@panoplyhealth.co.uk och begära att vi tar bort denna information från vår databas.
 • Nyhetsbrev. Vi och våra partners (till exempel sjukvårdscentraler, vårdföretag eller hälsovårdswebbplatser) kan ibland erbjuda nyhetsbrev eller andra publikationer, fokuserade på specifika medicinska tillstånd, som du kan vara intresserad av. Om du beställer ett nyhetsbrev kommer vi att använda din kontaktinformation för att förmedla det material du beställt.
 • Datapartners. Panoply samarbetar med flera företag som samlar in information från konsumenter som själva valt att delta, vilket inkluderar egenrapporterad hälsoinformation. Om du har tillhandahållit personlig information till en av våra Datapartners (inklusive information om din hälsa, inköpsvanor eller livsstil), visat intresse för kliniska forskningsstudier eller hälsoinformation, och valt att få relevant information från tredje part, kan vi få din personliga information från Datapartnern.
 • Offentliga register. I vissa fall, och där lagen så tillåter, kan vi länka den information du tillhandahållit våra Datapartners till offentligt tillgänglig information om dig, som till exempel offentliga telefonregister.
 • Livsstilsbaserad analys. I vissa fall, och där lagen så tillåter, kan vi kontakta dig per post angående potentiella kliniska studier när information som du frivilligt tillhandahållit våra datapartners, eller allmänt tillgänglig information, genom analyser av diverse demografiska och samhälleliga trender antyder att du skulle kunna dra fördel av sådana studier.
 • Meddelandetjänster. Om du deltar i en klinisk studie där du uttryckligen går med på att få information och meddelanden om studien, kommer vi ge dig besökspåminnelser, studieinstruktioner och andra viktiga studieinstruktioner. Dessutom kan vi utbyta relevant hälsoinformation med studiens läkare och personal för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.
 • Avanmälan. Om du skickar oss ett e-postmeddelande eller använder vår webbplats för att ange att du inte vill få information eller bli kontaktad, kommer vi behålla och använda en del av din information för att undvika vidare kontakt med dig. Vi kan även behålla din information såtillvida den tidigare har ingått i anonymiserade data och enligt vad som krävs för oss för att uppfylla lagenliga krav och skydda oss mot skadeståndsanspråk.
 • Registrering av resursdokument. Om du registrerar dig för användning av våra resursdokument kommer vi att be dig om ditt namn, företagsnamn, telefonnummer och din e-postadress. Vi använder denna information för att skapa ett konto åt dig så att du får tillgång till våra faktablad om patientenrollering, inspelade webbföredrag, broschyrer, fallstudier och andra resurser.

Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller enligt vad som krävs för att tillhandahålla tjänster åt dig. Du kan ta bort din information från vår kontaktlista genom att skicka ett e-postmeddelande med rubriken ”Avanmäla” till privacy@panoplyhealth.co.uk. Observera att vi kan komma att behålla och använda din information enligt vad som krävs för efterlevnad av juridiska krav, när vi anser att informationen krävs för att skydda våra rättigheter och/eller följa juridiska procedurer, domstolsbeslut eller liknande juridiska processer som åläggs våra webbplatser, lösa tvister, och genomföra våra avtal.

Delning och överföring av information

Vi kommer endast att dela din personliga information med tredje part på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida du inte uttryckligen anmäler dig till sådan delning.

Serviceleverantörer

Vi kan vidarebefordra din information till försäljare eller serviceleverantörer (till exempel teletjänstcentraler eller e-postserviceleverantörer), som är kontraktsbundna att hantera din information enligt sekretess och ej tillåtna att dela din information med andra.

När och hur Panoply kan kontakta dig

När du registrerar dig hos Panoply, eller fyller i ett kvalificeringsformulär för en specifik studie, ger du Panoply tillstånd att lagra din personliga information i våra databaser och kontakta dig om kliniska studier som du kan vara lämplig för via diverse kanaler, till exempel telefon, e-post och brev. Du kan också få e-postmeddelanden om nya inlägg på vår webbplats, inklusive nyheter och nya kliniska studier. Dessutom kan Panoply kontakta dig när vi lagt till nya funktioner till vår webbplats, så att du kan dra fördel av de nya tjänsterna. Om du fått ett SMS från oss och vill slippa få fler sådana meddelanden, kan du svara med ordet “STOP”. Om du anger ett mobiltelefonnummer som ett sätt att kontakta dig utgör ditt tillhandahållande av detta telefonnummer, och godkännandet som är en funktion av tillhandahållandet, ditt medgivande till att Panoply kontaktar dig på detta nummer.

Cookies/Spårningstekniker

Vi, Panoply och våra dotterbolag, eller analys- och tjänsteleverantörer, använder tekniker såsom cookies, webbfyrar, taggar och scripts för att analysera trender, administrera vår webbplats, följa användarnas aktiviteter på webbplatsen, och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan erhålla rapporter baserat på bruket av dessa tekniker från dessa företag på en individuell och aggregerad bas.

Panoply kommer att införskaffa det medgivande som krävs från dessa besökare för placeringen av sådana tekniker när de först besöker våra europeiska webbplatser.

En cookie är en datafil som placeras av en webbplatsoperatör på hårddisken i datorn som tillhör en besökare på deras webbplats. Första parts cookies (som ägs och kontrolleras av Panoply) är aktiverade för datorer som tillhör de som besöker våra webbplatser av följande skäl: för att förbättra användarupplevelsen genom att låta webbplatsen komma ihåg en besökare när denne bläddrar igenom olika sidor, för att låta oss utföra webbplatsanalyser, för att bedöma huruvida besökare på webbplatsen senare hänvisades till kliniska studier. Våra webbplatser placerar även cookies för Panoply-sponsrad reklam på tredje parts webbplatser, och för att utföra diverse kostnadsanalyser relaterade till webbplatsen.

Om du inte godkänner användningen av cookies och andra spårningstekniker får du ändå använda vår webbplats, men din förmåga att använda vissa funktioner och områden på vår webbplats kan begränsas.

Liksom på de flesta andra på webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information kan inkludera internetprotokolladresser (IP-adresser), webbläsartyper, internetleverantörer (ISP), föregående/efterföljande webbsidor, operativsystem, datum-/tidstämpel, och/eller clickstream-data.

Vi kommer inte att länka dessa automatiskt insamlade data till annan information vi samlat om dig. Med ditt tillstånd kan Panoply tillåta tredje parter att placera cookies på din hårddisk via vår webbplats för reklamändamål. Dessa tredje parter kan använda tekniker som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser för att erbjuda dig reklam baserat på dina aktiviteter och intressen på webben. Denna Sekretesspolicy täcker inte dessa försäljares insamlingsmetoder eller bruk av information, eftersom de har sina egna sekretessregler och kan vara medlemmar av Network Advertising Initiative (“NAI”). För att avanmäla dig från några eller alla av NAI:s medlemsbaserade reklamprogram besöker du sidan NAI Opt-Out Page och följer instruktionerna. Om du inte vill att denna information ska användas för att delge dig reklam baserat på dina intressen, kan du återta ditt medgivande och avanmäla dig genom att klicka här. Observera att detta inte avanmäler dig från att få reklam. Du kommer även fortsättningsvis få allmän reklam.

Funktioner för sociala medier

Våra webbplatser inkluderar funktioner för sociala medier, t.ex. länkar till externa webbplatser som Facebook och Twitter, som kan samla in din personliga information om du väljer att besöka dessa webbplatser. Dessa webbplatsers sekretessregler styrs av deras egna respektive sekretesspolicyer.

Ändring av dina egna och ditt barns personuppgifter och “Avanmälan”

Du kan ändra dina egna eller ditt barns personuppgifter, modifiera dina inställningar för dina kontakter, eller helt avanmäla dig från våra tjänster när som helst. Du kan uppdatera dina eller ditt barns uppgifter, korrigera felaktigheter, eller ta bort vissa eller alla av dina eller ditt barns data genom att e-posta oss påprivacy@panoplyhealth.co.uk. Vi kommer att svara på din åtkomstbegäran inom 30 dagar.

Vi kallar ibland ditt medgivande till att bli kontaktad, att delta i en klinisk studie eller att på annat sätt använda dina personuppgifter att ”anmäla dig”. Du kan när som helst återta ditt medgivande (dvs. ”avanmäla dig”).

Första gången du ger oss information kommer du kunna meddela oss angående andra former av kommunikation (till exempel beställa nyhetsbrev osv.). Du kan avanmäla dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på länken ”avanmälan” i nederkanten på varje nyhetsbrev. För att helt avanmäla dig från våra tjänster skickar du ett e-postmeddelande med rubriken ”Avanmälan” till privacy@panoplyhealth.co.uk.

Informationssäkerhetsskydd

Vi upprätthåller informationssäkerhetsskydd för att skydda dina personliga uppgifter. Vi skyddar dina personliga uppgifter med hjälp av kryptering, och använder brandväggar för att skydda vårt datanätverk från hackers. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förebygga otillåten åtkomst, användning och ändring av personliga uppgifter, men kan inte garantera säkerheten för sådan information.

Vi kräver att du väljer ett användarnamn och lösenord. För att minimera risken att någon lyckas gissa ditt lösenord kräver vi att lösenordet består av minst 8 tecken, inklusive siffror och stora och små bokstäver. Observera att inga metoder för överföring via internet, eller för elektronisk lagring, är 100 % säkra. Därför kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Dataskyddslagar

Inom jurisdiktioner med dataskyddslagar tillser vi att individer kan utöva alla relevanta informationsrättigheter i förhållande till de personliga uppgifter vi behandlar, inklusive rättigheter till åtkomst och korrigering, för att kunna förhindra direktreklam, blockera databehandling och radera information. Vi efterlever USA:s Handelskammares (Department of Commerce) Safe Harbor-principer för EU och Schweiz för överföring av personuppgifter till Acurian från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och Schweiz.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats inkluderar länkar till andra webbplatser (inklusive, men inte uteslutande, Facebook och Twitter) vilkas sekretessregler kan vara annorlunda än de hos Panoply. Om du tillhandahåller personuppgifter till någon av dessa webbplatser kommer dessa uppgifter handhas enligt deras sekretesspolicyer. Vi uppmanar dig att noggrant läsa sekretessreglerna för alla webbplatser du besöker.

Försäljning eller överföring av affärstillgångar

Acurian reserverar uttryckligen rätten att överföra sin databas av uppgifter till andra juridiska entiteter som en del av eventuell försäljning eller sammanslagning av Acurian, Inc. till eller med dessa entiteter. En entitet som förvärvar Acurians datatillgångar kommer att göra det med det uttryckliga och skriftliga åtagandet att endast använda uppgifterna för tillåtna ändamål, och endast om företaget upprätthåller en liknande nivå av sekretess och informationssäkerhetsskydd. Du kommer att meddelas via e-post eller meddelanden på vår hemsida om eventuella ändringar i ägandet eller användningen av dina personuppgifter, samt eventuella val du kan göra angående dina personuppgifter.

Förfrågningar, klagomål och begäran om utövande av rättigheter

Alla meddelanden, förfrågningar, begäran om att utöva informationsrättigheter (t.ex. tillgång till uppgifter) eller klagomål, bland annat de som rör efterlevnaden av Safe Harbor-principerna, bör tas upp:

Förändringar till policyn

Vi granskar regelbundet denna policy för att säkerställa att det erbjuder en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Med jämna mellanrum kan vi göra ändringar i policyn för att hålla den aktuell med branschstandarder och enligt vad lagen kräver. Vi kommer att publicera datumet för de senaste revideringarna på den här sidan. Kom tillbaka då och då och se till att du är uppdaterad angående vår policy. Observera att din användning av våra webbplatser innebär att du accepterar vår sekretesspolicy. För mer information om detta kan du läsa våra Användarvillkor. Om vi gör en väsentlig förändring av denna policy kommer vi att meddela dig här, via e-post eller genom ett meddelande på vår webbplats.