Zavedení zásady bezpečného přístavu Safe Harbor Policy

Aktualizováno: 20. listopadu 2014

Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje, jak společnost Panoply Health Limited („Panoply“), která je dceřinnou společností společnosti Acurian, shromažďuje a používá osobní údaje, které na našich webových stránkách zadáváte. Nejdůležitějším posláním společnosti Panoply je zvýšení informovanosti a zajištění účasti na klinických hodnoceních souvisejících s vývojem zkoušených léků a léčebných postupů. Lidé nám svěřují informace osobní a důvěrné povahy, takže jsme přijali tuto zásadu ochrany osobních údajů („zásada“), která vás informuje o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a ochrany takových údajů. Zásada také ukazuje, jak se společnost Panoply zavazuje dodržovat rámcovou dohodu amerického ministerstva obchodu, EU a Švýcarska „Safe Harbor“ týkající se přenosu osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru.

Tato zásada nepředstavuje smlouvu a nevytváří žádná zákonná práva ani závazky. Tuto zásadu můžeme kdykoli změnit. Pokud dojde ke změně v materiálech k této zásadě, budeme vás informovat e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší webové stránce.

Děti mladší 13 let

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let. Nikdo mladší 13 let nesmí na našich webových stránkách zadávat žádné osobní údaje. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje přímo od dětí mladších 13 let. Pokud jste osoba mladší 13 let, nepoužívejte ani nezadávejte na našich webových stránkách žádné informace. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo získali osobní údaje přímo od dítěte mladšího 13 let, tyto informace odstraníme.

Informace, kterých se tato zásada týká

Tato zásada se týká jakýchkoli osobních identifikačních údajů o vás („osobní údaje“), které můžete společnosti Panoply poskytnout, když:

 • používáte jakékoli naše webové stránky nebo nám posíláte informace e-mailem;
 • mluvíte s jedním z našich zástupců po telefonu; nebo
 • poskytujete informace písemně.

Jaké informace shromažďujeme a jak je používáme

Na různých místech našeho webu a během našich obchodních praktik vás vyzveme k zadání informací, které nám umožní vám (ať jste pacient nebo lékař) poskytovat informace určené přímo pro vás. Pokud zvažujete registraci na klinických hodnoceních, tyto informace nám umožní kontaktovat vás ohledně konkrétních studií, pro které můžete být vhodnými kandidáty. Informace shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Úvodní registrace uživatele. Informace, které nám poskytujete při registraci na jedné z našich stránek (např. jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo a demografické údaje).
 • Další informace. Na různých místech na našem webu vás můžeme požádat o další informace, abychom vám mohli poskytovat další služby (např. oznámení o vašich schůzkách nebo nových klinických hodnoceních).
 • Registrační formuláře. Řada z našich uživatelů má zájem o registraci na klinická hodnocení. Aby bylo možné zjistit, zda splňujete kritéria pro určitou studii, zjišťujeme zdravotnické údaje prostřednictvím dotazníku. Pokud splňujete kritéria předběžné kvalifikace pro studii a udělíte společnosti Panoply výslovné oprávnění, vaše údaje budou předány zkoušejícímu ve vaší oblasti k dalšímu hodnocení. Zkoušející musí dodržovat přísná omezení daná zákony týkajícími se poskytování osobních údajů.
 • Data studie: Pokud splňujete kritéria předběžné kvalifikace pro klinickou studii a rozhodnete se klinické studie nebo screeningu zúčastnit, můžeme získávat základní informace týkající se vaší návštěvy u zkoušejícího lékaře a personálu (např. data schůzek).
 • Spojení dat. Abychom mohli vylepšit naši schopnost poskytovat vám naše služby, můžeme vaše osobní údaje zkombinovat se shromážděnými daty o skupinách lidí v podobných situacích. Například můžeme usoudit, že existuje 50% šance, že jste rozvedeni, a to ze skutečnosti, že u vašeho PSČ panuje 50% rozvodovost.
 • Řekněte o nás přátelům. Uživatelé mají možnost informovat své známé o našem webu prostřednictvím naší služby doporučení. Pokud uvedete jméno a e-mailovou adresu přítele, automaticky mu odešleme jednorázovou e-mailovou pozvánku k návštěvě naší stránky. Tuto e-mailovou adresu neuložíme ani ji nebudeme používat k žádným jiným účelům.
 • Zpravodaje. My i naši partneři (např. zdravotnická centra, společnosti poskytující zdravotní péči, lékařské webové stránky) můžeme příležitostně nabízet zpravodaje nebo jiné publikace zaměřené na konkrétní zdravotnické stavy, které byste možná chtěli dostávat. Pokud požádáte o zasílání zpravodaje, použijeme k doručení požadovaných materiálů vaše kontaktní údaje.
 • Datoví partneři. Společnost Panoply spolupracuje s několika společnostmi, které shromažďují vybrané informace od spotřebitelů, které zahrnují samostatně poskytnuté údaje o zdravotním stavu. Pokud jste uvedli osobní údaje jednomu z našich datových partnerů (včetně informací i vašem zdraví, nákupních zvyků nebo životním stylu), projevili jste zájem o klinické výzkumné studie nebo zdravotní údaje a souhlasili jste s dostáváním informací, které vás zajímají, od třetích stran, můžeme vaše osobní údaje získat od datového partnera.
 • Veřejné záznamy. Za určitých okolností a když to dovoluje zákon, můžeme údaje vámi poskytnuté datovým partnerům spojit s veřejně dostupnými informacemi o vás, jako jsou například telefonní čísla z veřejného telefonního seznamu.
 • Analýzy životního stylu. Za určitých okolností a když to dovoluje zákon vás můžeme kontaktovat poštou ohledně potenciálních klinických studií, kde informace, které jste dobrovolně poskytli našim datovým partnerům, nebo veřejně dostupné informace na základě analýzy různých demografických údajů a společenských trendů naznačují, že byste z takových studií mohli těžit.
 • Služby zasílání zpráv. Pokud se zapíšete do klinického hodnocení a výslovně udělíte svůj souhlas s dostáváním informací a zpráv o studii, budeme vám posílat připomenutí schůzky, pokyny ke studii a další důležité informace o studii. Kromě toho můžeme relevantní informace o zdravotním stavu sdílet se zkoušejícím lékařem a personálem, abychom vám mohli tyto služby poskytovat.
 • Žádosti o zrušení. Pokud nám zašlete e-mail nebo prostřednictvím naší webové stránky chcete odvolat svůj souhlas s dostáváním informací nebo kontaktováním vaší osoby, některé vaše údaje si ponecháme a využijeme k udržení kontaktu. Vaše údaje můžeme také uchovávat v takové míře, do jaké byly dříve zahrnuty do anonymních údajů, a tak, jak je pro nás nutné, abychom splnili zákonné požadavky a mohli hájit požadavky vznesené vůči nám.
 • Technické údaje. Pokud používáte naše webové stránky a výslovně souhlasíte/dovolíte, shromažďujeme informace o vašem použití webu, vašem prohlížeči a dalších programech nutných pro přístup k webu, určité diagnostické informace o činnosti vašeho zařízení a přístupového softwaru a vaší IP adrese.
 • Registrace zdrojových dokumentů. Pokud se zaregistrujete k používání našich zdrojových dokumentů, požádáme vás o uvedení vašeho jména, e-mailové adresy společnosti, názvu společnosti a telefonního čísla. Tyto informace využíváme k vytvoření vašeho účtu, který vám umožní přístup k našim dokumentům k náboru pacientů, záznamům z webových seminářů, brožurám, případovým studiím a dalším zdrojům.

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní nebo dokud bude potřeba za účelem poskytování služeb. Své údaje můžete z našeho kontaktního seznamu odstranit, pokud nám zašlete e-mail s předmětem „Odhlášení“ na adresu privacy@panoplyhealth.cz. Vaše údaje můžeme uchovávat nebo používat, bude-li to nutné, k dodržení zákonných závazků, pokud věříme, že jejich poskytnutí je nutné k ochraně našich práv nebo dodržení postupů soudního vyšetřování, soudního nařízení nebo zákonného postupu v souvislosti s našimi webovými stránkami, řešení sporů a vynucení našich smluv.

Sdílení a předávání informací

Nebudeme sdílet, prodávat, pronajímat ani obchodovat vaše osobní údaje se třetími stranami, pokud takové sdílení výslovně nepovolíte. Vaše údaje však můžeme sdílet s dodavateli nebo poskytovateli služeb či datovými partnery (např. call centry, poskytovateli e-mailových služeb), kteří jsou smluvně vázáni nakládat s vašimi údaji důvěrně a je jim zakázáno předávat vaše údaje dalším stranám.

Kdy a jak vás může společnost Panoply kontaktovat

Když se zaregistrujete u společnosti Panoply nebo vyplníte dotazník předběžné kvalifikace související s určitým hodnocením, udělujete společnosti Panoply svůj souhlas s uložením vašich osobních údajů do naší databáze a s tím, že vás můžeme kontaktovat ohledně klinických hodnocení, pro která můžete být vhodnými kandidáty, a to různými způsoby, včetně telefonického kontaktu, e-mailu nebo pošty. Také máte možnost dostávat e-maily týkající se nových příspěvků na našem webu, včetně novinek nebo nových klinických hodnocení. Kromě toho vás společnost Panoply může pravidelně kontaktovat v případě, že na naší webové stránce nabízíme nové funkce, abyste mohli nové služby využívat. Pokud od nás obdržíte textovou zprávu a chcete příjem takových zpráv zrušit, můžete odpovědět slovem „STOP“. Pokud jako způsob, jakým vás máme kontaktovat, uvedete číslo svého mobilního telefonu, vaše poskytnutí tohoto telefonního čísla a souhlas s jeho odesláním zakládá povolení společnosti Panoply, že vás může pomocí tohoto čísla kontaktovat.

Soubory cookie

Cookie je datový soubor, který operátor webové stránky ukládá na pevný disk počítače návštěvníka webu. Soubory cookie první strany (vlastněné a řízení společností Panoply) jsou povoleny v počítačích návštěvníků našich webových stránek pro následující účely: zlepšení zkušeností uživatele díky povolení zapamatování návštěvníka během procházení různých stránek, provádění analýzy webu, zjišťování, zda se návštěvníci webu později stanou účastníky klinického hodnocení. Společnost Panoply získává od návštěvníků procházejících webovou stránku potřebný souhlas s uloženém souborů cookie při první návštěvě evropských webových stránek.

Soubory cookie první strany jsou povoleny a řízeny naším webovým týmem se sídlem v USA.
Naše webové stránky také ukládají soubory cookie za účelem inzerce sponzorované společností Panoply na webových stránkách třetích stran a za účelem provádění různých analýz nákladů v souvislosti s webem. Společnost Panoply nepropojuje informace založené na souborech cookie s reálnými identitami osob, které se zaregistrovaly do klinických hodnocení.

Společnost Panoply může třetím stranám povolit vkládat soubory cookie na náš web za účelem inzerce. Tato zásada ochrany osobních údajů nezahrnuje metody shromažďování údajů shromažďovaných těmito dodavateli, kteří mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a mohou být členy iniciativy online inzerce Network Advertising Initiative („NAI“). Chcete-li zrušit své členství v některých nebo všech inzertních programech NAI, navštivte stránku odhlášení z NAI a postupujte podle uvedených pokynů. Nastavení prohlížeče můžete upravit a zakázat soubory cookie, pokud již nechcete dovolit ukládání souborů cookie při návštěvě webových stránek společnosti Panoply. Nezapomeňte však, že již nebudete mít přístup k některým částem našich webových stránek.

Funkce sociálních médií

Naše webové stránky zahrnují funkce sociálních médií, například odkazy na externí webové stránky, včetně sítí Facebook a Twitter, které mohou shromažďovat vaše osobní údaje, pokud se rozhodnete takové webové stránky navštívit. Postupy ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

Oprava osobních údajů a zrušení jejich sdílení

Kdykoli můžete své osobní údaje opravit, změnit upřednostňovanou metodu kontaktu nebo se od odběru našich služeb odhlásit. Své informace můžete aktualizovat, opravit nepřesnosti nebo odstranit některá nebo všechna vaše data kliknutím na odkaz „Update your profile“ (Aktualizovat profil) v horní části každé stránky webu a provedením požadovaných změn. Pokud chcete provést změny nebo odstranit nepřesnosti v jakýchkoli údajích, které jsme shromáždili, zašlete nám e-mail na adresu privacy@panoplyhealth.cz. Váš požadavek na přístup vyřídíme do 30 dní. Upřednostňovanou metodu kontaktu můžete kdykoli změnit v části „My Profile“ (Můj profil) na webu.

Váš souhlas s kontaktováním, zahrnutím do klinického hodnocení nebo jiným využitím vašich osobních údajů občas označujeme jako „přihlášení“. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (tj. „odhlásit se“).

Když nám poprvé poskytnete své osobní údaje, můžete nám také sdělit své pokyny ohledně další komunikace (např. žádost o zasílání zpravodaje atd.). Od odběru našeho zpravodaje se můžete odhlásit kliknutím na odkaz „unsubscribe“ (Zrušit odběr) v dolní části každého zpravodaje. Chcete-li se zcela odhlásit od odběru našich služeb, zašlete nám e-mail s předmětem „Odhlášení odběru“ na adresu privacy@panoplyhealth.cz.

.

Zabezpečení informací

Přijali jsme bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme šifrováním a používáme také brány firewall k ochraně naší počítačové sítě před hackery. Přijali jsme přiměřená opatření pro ochranu před neoprávněným přístupem, používáním a změnou osobních údajů, ale nemůžeme bezpečnost takových informací zaručit.

Od vás potřebujeme, abyste si zvolili uživatelské jméno a heslo. Aby se minimalizovala šance, že někdo vaše heslo uhodne, je nutné, aby heslo mělo minimálně 8 znaků a obsahovalo číslice a malá i velká písmena. Mějte na paměti, že žádná metoda přenosu přes internet ani metoda elektronického úložiště není 100% bezpečná. Proto nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost.

Zákony týkající se ochrany dat

V jurisdikcích se zákony týkajícími se ochrany dat zajistíme, že jednotlivci mohou uplatnit všechna příslušná práva na informace týkající se jejich osobních údajů, které zpracováváme, včetně práva na přístup a jejich opravu, abychom zabránili přímému marketingu, blokování zpracování a vymazání dat. Dodržujeme rámcovou dohodu amerického ministerstva obchodu, EU a Švýcarska „Safe Harbor“ týkající se přenosu osobních údajů do společnosti Acurian z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Prodej nebo přenos firemních prostředků

Společnost Acurian si výslovně vyhrazuje právo přenést svou databázi údajů do jiné právnické entity v rámci jakéhokoli prodeje nebo fúze společnosti Acurian, Inc. s touto entitou. Jakákoli entita, která získává datové prostředky společnosti Acurian, tak činí s výslovným a písemným souhlasem s používáním dat výhradě ke schváleným účelům a pouze za předpokladu, že tato entita dodržuje podobnou úroveň ochrany soukromí a zabezpečení informací. Pokud dojde k jakýmkoli změnám ve vlastnictví nebo používání vašich osobních údajů nebo v souvislosti s jakýmikoli vašimi volbami ohledně vašich osobních údajů, budete o tom informováni e-mailem nebo oznámením na naší webové stránce.

Dotazy, stížnosti a požadavky na uplatnění práv

Všechna sdělení, dotazy, požadavky na uplatnění práv na informace (např. přístup k datům) nebo stížnosti, včetně těch týkajících se dodržování rámcového programu Safe Harbor, můžete podat:

Změny zásady

Tuto zásadu pravidelně revidujeme, abychom mohli zajistit, že zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Čas od času můžeme zásadu změnit, aby obsahovala aktuální informace v souvislosti s oborovými normami a požadavky zákona. Datum posledních revizí uvedeme na této stránce. Občas tuto stránku zkontrolujte, abyste měli vždy k dispozici nejnovější a aktuální informace o naší zásadě. Používáním našich webových stránek udělujete souhlas s naší zásadou ochrany osobních údajů. Další informace najdete v našich Podmínkách použití. Pokud dojde ke změně v materiálech k této zásadě, budeme vás informovat zde, e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší webové stránce.